Header_1920_06.jpg Header_1920_08.jpg Header_1920_09.jpg Header_1920_05.jpg Header_1920_03.jpg Header_1920_07.jpg Header_1920_10.jpg Header_1920_04.jpg Header_1920_02.jpg Header_1920_11.jpg Header_1920_01.jpg
Nieuwsafbeelding

Uitnodiging ALV 24 juni 2019

9-6-2019  | 

Beste leden en ouders van leden, Namens het bestuur nodig ik u van harte uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Larensche Mixed Hockey Club. De ALV wordt op maandag 24 juni 2019 in het clubhuis gehouden en begint om 20:00 uur. De agenda ziet er als volgt uit:


1.         Welkom en opening

2.         Bekers en Bokalen

            Pauze

3.         Berichten van verhindering en laatste mededelingen

4.         Verslag ALV 15 april 2019

5.         Ledenenquête

6.         Financiën

                        a.         Update 2018 - 2019

                        b.         Begroting 2019 - 2020

7.         Statutenwijziging:

 

Het voorstel is om het boekjaar te wijzigen in 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het huidige boekjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het daaropvolgende jaar. De reden voor deze wijziging is het gelijk laten lopen van ons boekjaar met het bondsjaar van de hockeybond en de termijnen van de belastingdienst. Het voorstel is de tekst van artikel 14 lid 1 daartoe als volgt te wijzigen:

 

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni 

van het daaropvolgende jaar.

 

 

8.         Betalingsverplichtingen leden:

                        a.         Contributie

                        b.         Tophockey-bijdrage, aanpassing

                        c.         Loyaliteitspremie

9.         Organisatie/bestuur:

                        a.         Update

                        b.         Bestuurssamenstelling

                                    - Aftreden: 

Martijn de Jager, Maarten Hak, Thorvald Voorman

-       Benoeming:

Stijn Eijkman als bestuurslid seniorenhockey en G-hockey   

10.      Rondvraag

11.      Sluiting

Te nemen besluiten:

                                                            Punt 6: Begroting 2019 – 2020

                                                            Punt 7: Statutenwijziging

                                                            Punt 8: Betalingsverplichtingen leden

                                                            Punt 9: Bestuurssamenstelling

 

Op het besloten deel van de website (onder "Club/Documenten”)  kunt u vinden:

-           Verslag ALV 15 april 2019

-           Ledenenquête

-           Update  2018 – 2019 (z.s.m)

-           Begroting LMHC  2019 - 2020

-           Statuten  

-           Contributie-voorstel (z.s.m.)

-           Officiële Voordracht  Stijn Eijkman
Sponsors
Agenda


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Giovanni Jansen
Ellis Klein Bog
Willem Slinger
Bodi Smeets
Olivier Vos