Header_1920_08.jpg Header_1920_04.jpg Header_1920_07.jpg Header_1920_01.jpg Header_1920_10.jpg Header_1920_09.jpg Header_1920_06.jpg Header_1920_03.jpg Header_1920_02.jpg Header_1920_05.jpg Header_1920_11.jpg

Kort verslag Algemene ledenvergadering 24 juni

25-6-2019  | 
Beste leden en ouders van leden,

Maandag 24 juni om 20.00u was de Algemene Leden Vergadering van de LMHC. 
Na het uitreiken van de diverse bekers en bokalen, stonden er serieuze zaken op het programma met diverse genomen besluiten, die ik hieronder graag noem en toelicht.

Aanpassen statuten.  We hebben het boekjaar van de LMHC in lijn gebracht met het bondsjaar van de KNHB. Het boekjaar eindigt nu op 30 juni wat ook fiscaal praktischer is. Consequentie hiervan is dat in juli de contributie wordt geïncasseerd. Veel leden hebben ons gevraagd dat niet eind augustus te doen omdat iedereen dan met vakantie is (geweest). Wij willen nog eens benadrukken dat het mogelijk is de contributie in termijnen te laten incasseren. Dat moet je dan wel van tevoren aangeven bij: [email protected]
Genomen besluit: Statutenwijziging: art.14 lid 1:
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Verhoging contributie. Invoering: Complex Bijdrage Euro 20,- per lid
Afschaffen BTW op Sport "kost"LMHC  Euro 30.000,-  per jaar
1500 leden a Euro 20, - = Euro 30.000, -  (Compensatie)
Jaarlijkse Voorziening van Euro 30.000, - voor toekomstige 
uitgaven. Sparen in plaats van uitgeven.

Verhoging contributie met ingang van seizoen 2020 – 2021 met CBS Prijs Index cijfer.
Kosten nemen jaarlijks toe door Inflatie. Om begroting op peil te houden is aanpassing jaarlijks gewenst.

Verhoging 1e-lijns bijdrage. Het bestuur heeft na overleg met een representatieve ledengroep besloten af te zien van een extra verhoging van de 1e en 2e lijns teams.
Wel wordt een beroep gedaan op deze teams om actief te participeren in het Verenigingsleven door middel van begeleiding van jongste jeugdteams. Gaat dit plan goede werken dan kan in de toekomst wellicht de hele 1e-lijnsbijdrage komen te vervallen.

Aanpassing Team Contributie:
Van: Euro 4.500,- per team en Euro 150,- per lid
Naar: Euro 5.400,- per team en Euro 100,- per lid
Bij 16 spelers al voordeel in plaats van bij 17. Dit is gebeurd op verzoek Veteranen Teams

Aanpassing Contributie Niet spelende leden:
Van: Euro 177,- per jaar
Naar: Euro 150,- per jaar


Alle bovengenoemde contributie aanpassingen zijn per onderdeel in stemming gebracht en goedgekeurd door de ALV.  

Per 1 juli gelden dus nieuwe contributievoorwaarden. 
Om leden die om deze reden niet meer lid willen zijn van de LMHC de ruimte te geven geldt tot 1 juli een coulance regeling voor opzeggingen (normale opzegdatum is en blijft als vanouds 1 mei) 
Dus opzeggen kan nog tot 1 juli 2019. 

Budget 19-20 en verder. Dit staat al achter de inlog op de website. Opvallende zaken o.a. het sterk verlaagde budget voor heren en dames 1. Dit heeft zelfs de pers al gehaald en kan consequenties hebben voor de kwaliteit van de teams. Maar op dit moment is het de realiteit op basis van de te verwachte sponsorinkomsten. Wij doen er alles aan (o.a. een nieuwe sponsorcie) om dit nog voor aanvang van het nieuwe seizoen te verbeteren.
Iets anders wat opvalt is het resultaat. Deze bedragen hebben we nodig om onze cashflowpositie aan het eind van het seizoen te verbeteren en schulden af te lossen. Volgens de huidige planning hebben we dan rond ons 100-jarig bestaan (2023) een gezonde financiële basis.
De ALV keurt de begroting van de LMHC voor seizoen 2019-2020 goed

Inning vrijwilligersbijdrage. Deze beslissing is in juli 2018 aangenomen door de ALV, maar dit seizoen nog niet uitgevoerd. O.a. doordat de administratie hiervan moeizaam verliep. Dat hebben we nu beter op orde voor volgend seizoen. We hebben op Laren zo’n 150-200 vrijwilligers en dat is al heel mooi. Toch komen we op veel fronten nog mensen te kort (ledenadministratie, sponsorcie, vrijwilligerscie, evenementen, coördinatie) wij schatten dat we nog wel 50-100 mensen nodig hebben. Nu moeten we voor een aantal taken iemand inhuren. De kosten hiervoor bedragen meer dan € 15.000. 
A en B jeugd mogen zelf het vrijwilligerswerk doen (trainen, coachen,fluiten blaashal opbouwen etc.)

De inning van de loyaliteitsbonus (=vrijwilligersbijdrage) gebeurt volgend seizoen vooraf in juli. Per jeugdlid is deze bijdrage € 50, per adres maximaal €100. Met 10 uur vrijwilligerswerk wordt het bedrag teruggestort in december dan wel juni in overleg en met ruim coulance beleid.
Benoeming Stijn Eijkman tot bestuurslid Senioren. Stijn is de afgelopen jaren als zaalhockeycommissaris en initiatiefnemer voor de blaashal al zeer betrokken geweest bij de club. 

Tot zover een beknopt verslag van de ALV,

Het bestuur 
Sponsors
Agenda
Nog geen agenda punten.


Steun de club en boek je vakantie via Booking.com


Zoeken
Vandaag jarig
Philine ten Bruggencate
Jeroen Diepeveen
Bibi Franken
Valentijn Bernd Julius Groen
Puck Wijnhoven